Đào tạo tin học ngắn hạn, tổ chức thi và cấp các chứng chỉ

line
01 tháng 10 năm 2014
Xây dựng các chương trình đào tạo tin học ngắn hạn trình độ A, B theo hệ thống chứng chỉ quốc gia; tổ chức học và luyện thi chứng chỉ MOS do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ.
Góp ý